Kdo jsme?

Naše advokátní  kancelář poskytuje vysoce  kvalitní,  pružné a efektivní služby přizpůsobené prostředí, v němž se zrovna nacházíte.

Naši práci stavíme na odbornosti, kvalitě, dodržování termínů a dlouhodobých vztazích. Svým klientům nabízíme maximální vstřícnost v jednání, individuální přístup a poskytování kvalitních služeb za přijatelných cenových podmínek. Podrobnější popis rozsahu našich služeb je uveden v odkazu Specializace.

Při své činnosti důsledně respektujeme povinnost mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, s nimiž jsme během poskytování právních služeb seznámeni.

K ruce jsme Vám v  Hradci Králové, ve Dvoře Králové a v Trutnově.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz